Doctors in Karur

Dr.Bala prasanna kumar -
Senior Dental Surgeon

ABM dental clinic Car street Near Mari Amman temple Karur
Near Mari Amman temple,
Karur - 639001
Karur -
India

04324235112
Dr.Naveen Sadasivam - Senior dental Surgeon
Dental Surgeon

Dr.Sadasivam Dental Clinic No 30 Narasimmapuram

Karur - 639001
Karur - Tamilnadu
India

Dr.Dr.K.Kavitha -
Dental Surgeon

ARVINTH DENTAL CLINIC No 11 Kamatchi Amman Kovil back side

Karur - 639001
Karur -
India

Dr.DR. J. CHIDAMBARAM - BDS, MBA, PDCTM
Senior Dental Surgeon

A. S. S. J. CHIDAMBARAM ADVANCED DENTAL CLINIC, 2, CHAIRMAN RAMANUJAM STREET, OPP. TO KAMATCHI AMMAN TEMPLE KARUR
OPPOSITE TO KAMATCHI AMMAN TEMPLE,
Karur - 639001

India

8428447799